Murudsmykning Brænderigården #1

I denne måned har jeg fået den helt fantastiske opgave at hjælpe til på Kunsthal Brænderigården i Viborg med opsætning af Mette Winckelmanns murudsmykning. Kunsthal Brænderigården er omringet af en hidtil lidt kedelig ”berliner-mur”, men det sætter Mette Winckelmann nu en stopper for. Hun har udarbejdet et kunstværk bestående af godt 40 tons betonfliser svarende til ca. 6000 specialfremstillede fliser i 30×30 cm. Fliserne fremstår i gråtoneskalaen. Udsmykningen består af disse mosaik betonfliser i 100 forskellige nordiske patchworkmønstre, som alle høre under temaerne tro, overtro og religion. Efterhånden som værket skabes langsomt på muren, kommer det langsomt til live, og det er virkelig en spændende udvikling og proces at være en del af.

Jeg vil løbende forsøge at opdatere fra selve opsætningen af murudsmykningen, primært i form af billeder, men indlægget her vil jeg bruge på at fortælle lidt om projektet. Murudsmykningen er sponsoreret af Statens Kunstfond og Viborg Kommune og er skabt med tætte referencer til Viborg bys historie. Kunstneren Mette Winckelmann har ladet sig inspirere af menneskets eksistentielle spørgsmål og søgen efter svar, og netop dette har stor tilknytning til Viborg siden middelalderen. Viborgs oprindelige navn Vibjerg betyder ”helligdommens bjerg”, og også dette faktum har haft betydning for udformningen af værket. Værket dækker hele indersiden af betonmuren.

På Kunsthal Brænderigården står blandt andet: ” I udsmykningen vil den folkloristiske mosaik blande sig med betonelementets rå udtryk. Den fysiske oplevelse af haveflisen balanceres af en åndelig dimension, der gennem patchworkmønstrene refererer til menneskelig samhørighed, trangen til at organisere sig og udveksling af kulturer. Det er handlingsmønstre, som i høj grad også præger området i dag og kan sammenkobles med de aktiviteter, som foregår i Kunsthallen, der beskæftiger sig med dansk og international samtidskunst.” Læs mere her

BilledeBilledeBillede

Billederne eges af Kunsthal Brænderigården

Se også Kunsthal Brænderigårdens facebookside her

Nedenfor ses billeder af de første arbejdsdage

BilledeBilledeBilledeBilledeBilledeBilledeBilledeBilledeBilledeBilledeBilledeBilledeBilledeBillede

English translation

Wall decoration at Kunsthal Brænderigården

This month I have the amazing job to help out at Kunsthal Brænderigården in Viborg setting up Mette Winckelmann wall decoration. Kunsthal Brænderigården is surrounded by a kind of “Berlin-wall”, but Mette Winckelmann is now changing this. She has produced a work of art consisting of over 40 tons of concrete tiles corresponding to approx. 6000 custom made tiles 30×30 cm. The tiles appear in gray scale. The decoration consists of these mosaic concrete tiles in 100 different Nordic patchwork patterns, all of which fall under the themes of faith, superstition and religion. As the work is created slowly on the wall it slowly comes to life. It’s a really exciting development and process to be a part of.

I will continually try to update from the actual setup of the wall decoration, primarily in the form of pictures, but first I wish to tell you a little about the project. The wall decoration is sponsored by the Danish Arts Foundation and Viborg Kommune and is created with close reference to the history of the city. The artist Mette Winckelmann has been inspired by the human existential questions and search for answers, and even that has close ties to the Viborg since the Middle Ages. Viborg’s original name Vibjerg means “sanctuary mountain” and also this fact influenced the design of the art piece. The work covers the entire inside of the concrete wall.

Kunsthal Brænderigården’s webpage states: “In the decoration, the folklore mosaic will mix with the raw expression of the concrete tiles. The physical experience of having the tile is balanced by a spiritual dimension through patchwork patterns refers to human cohesion, the urge to organize and exchange of cultures. It’s patterns of behavior, which greatly also characterizes the area today and can be linked to the activities that toke place in Kunsthal Brænderigården dealing with Danish and international contemporary art. “Read more here

Also visit Kunsthal Brænderigårdens facebook page here

Here are pictures from the first workdays

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s