//Crossover Chairs// – krydsning mellem kunst og design

Som nævnt tidligere på bloggen var der i weekenden fernisering på Aarhus Kunsthal med udstillingen Crossover Chairs. Til de af jer der ikke fik besøgt udstillingen i weekenden kommer her nogle billeder af de skønne værker.

For mig som både går op i kunst og boligindretning var udstillingen utrolig relevant og spændende. Hele diskussionen omkring hvad kunst er, og hvordan man definerer den er noget jeg er meget optaget af – og også har skrevet mange opgaver om. Når man er æstetisk af natur flyder grænsen mellem disse to nok også lidt ind i hinanden, for hvem ønsker ikke at være omgivet at behagelige smukke ting – uanset om det er kunst på væggen eller den sofa du sidder i. Og hvad betyder funktion egentlig? Kan et værk ikke også have en psykisk funktion? Alle disse temaer og spørgsmål lægger udstillingen op til. Det er ærgerligt den blot varede i weekenden, for det betyder jeg ikke kan anbefale at tage ind og se den, hvilket jeg ellers klart ville have gjort! I stedet må du nøjes med billederne. Derudover findes der flere artikler omkring eventet jeg vil anbefale at læse.

BilledeBilledeBillede

Kusinen af Mie Nørgaard Mouritsen, illustrator. Kusinen er et todelt værk. Den tager sit udgangspunkt i en klassisk træstol, der er genfortolket. Værket består af en MDF-plade med udskårne genkendelige former, der tager direkte afsæt i den klassiske træstol. De udskårne dele fra MDF-pladen er gemt og udgør værkets anden del, der på alternativ vis er blevet sat sammen til et vippende objekt, der peger tilbage på MDF-pladen som sin kusine. Fokus i dette værk er spejling og bevægelse. At stolen er skabt af en ulakeret MDF-plade vidner om et objekt i proces og bevidst afvigelse fra den traditionelle møbelproduktion.

The  Cousin is a work divided in two. It takes its starting point in a classical wooden chair that has been interpreted once again. The work consists of a MDF-board that has been carved into recognizable form that draw a straight line towards the classical wooden chair. The carved parts of MDF-board are hidden and they become the other part of the work, which has been made into a bouncing object that points toward the MDF-board as its cousin. The focus of this artwork is reflection and movement. As the chair is made of an unvarnished MDF-board, it shows an object in a continuous process and a deliberate deviation from the traditional production of furniture.

BilledeBillede

Veninden af Kitt Dusinia, tekstildesigner. Veninden er en venindebænk, der kræver ligevægt. Bænkens fundament består af træsorter ipé, dernæst mahogni og til slut teak. Siddefladen er en integreret væv og værket er som helhed symmetrisk. Træsorterne repræsenterer den styrke og modenhed et venskab kan indeholde på trods af nuancer og forskellighed. Siddefladen, der er vævet sytråd med en kippervævning, symboliserer den finhed og sårbarhed et venskab også indeholder. Fokus i dette værk er balance og symmetri – at på trods af stærke materialer kræver bænken (et venskab) omsorg og pleje.

The BFF is a friend-bench that needs equal balance. The base of the bench consists of the wood types; ipé, then mahogany, and last teak. The sitting surface is an integrated binding machine, and as a whole the work is symmetrical. The types of wood represent the strength and matureness that a friendship can hold, in spite of the nuances and differences. The sitting surface, which is woven with sewing thread in a traditional binding method called kipper, symbolizes the delicateness and sensitiveness that a friendship holds as well. The focus of this artwork is balance and symmetry that, in spite of the strong materials, the bench (a friendship) need attentiveness and care.

BilledeBilledeBillede

Hustruen af Stine Weigelt, industriel designer. Hustruen ligner ved første øjekast en almindelig speebordsstol fra 1950erne. Kigger man nærmere på stolen, afslører den noget helt andet. Benene er bukket ind mod midten og bliver konsekvent tyndere nedad. Titlen henviser til den moderne hustru, der er i konstant balancegang i livet som mor, karrierekvinde, kone og selvstændig person. Fokus i dette værk er balance og perfektion – at den moderne hustru kan favne meget uden at miste balancen. Stolen er skabt af mørk eg og lammeskind.

The Wife resamples, at first glance, an ordinary dining chair from the 1950s. Something completely different is revealed when examining the chair though. The legs are bending towards the center and they are consequently thinner downwards. The title refers to the modern wife who is in constant balance in life as a mother, career woman, a wife, and a independent person. The focus of this artwork is balance and perfection – that the modern wife is able to embrace a lot and not lose balance. The chair is made from dark oak and lambskin.

BilledeBillede

Søsteren af Line Rosenlund Jensen, modedesigner. Søsteren er et værk bestående af især bomulds- og silkebånd, der mødes i et virvar på midten. To campingtaburetter udgør rammen om båndene, der symboliserer to søstre. At være søstre handler især om ligheder og forskelligheder, og netop søsterbåndet knyttes på midten. Båndene symboliserer det bundne forhold, hvor ligheder såsom at have den samme mor og far, at bo i samme hus og dermed vokse op sammen er gældende for mange, og for mange andre er netop dét forskellen. Fokus i dette værk er lighed og forskellighed – at søstre altid er bundet sammen.

The Sister is a work consisting of bonds of cotton and silk the meet in a chaos at the center. Two camping stools make the frame around the bonds and symbolize two sisters. To be sisters is a question of similarities and difference an particular, and the bond of sisterhood id tied together at the center. The bonds symbolize the tied relationship between sisters, where similarities as having the same mom and dad, to live in the same house, and thereby growing up together, is applicable to many people, but also is exactly what makes the difference to another group of people. The focus of this artwork is similarity and difference – that sisters are always tied together.

Følgende er tekst fra udstillingen(samt de overstående værkbeskrivelser):

Crossover Chairs er værker af spirende unge designere, der på trods af den danske tradition med møbeldesign til massemarkedet, ikke tøver med at krydse grænsen mellem design og kunst. Der skabes derved formindelse mellem designobjektets brugsaspekt og kunstværkets originalitet, hvor krydsfeltets (kritiske) potentialer sættes i spil. Værkerne er unika og skabt uden for det industielle system, og designerne benytter eksperimenterende processer med usædvanlige materialer og former, når de tager traditionelle former for håndværk i brug. Det funktionelle ærinde som designtraditionen lægger op ad, markerer ikke længere grænsen mellem de to territorier, hvorfor ingen af værkerne er funktionsdygtige.

Objekterne udfordrer gængs materialebrug og arbejder med en konventionel formtypologi, og skriver sig især ind i kunstens prisklasse.

Den store udfordring i Design Art traditionen er at bevare balancen mellem det kommercielle og kulturelle. Derfor trækker valget af udstillingsdesignet på økonomiske interesser, hvor valget af Kunsthallens rammer repræsenterer den kunstneriske kontekst.

Ved at favne flere designfagligheder åbnes op for nye og alternative tilgange til møbeldesign, hvorfor der er inviteret en modedesigner, en illustrator, en tekstildesigner samt en industriel designer.

Udstillingen er kurateret af Sara Staunsager, specialesturende ved Æstetik og Kultur, Aarhus Universitet.

English:

As mentioned earlier you could find the exhibition Crossover Chairs at Aarhus Kunsthal last weekend. To those of you who did not visit the exhibition is here some pictures of the great works.

For me – a person who loves art and interior – this exhibition was very relevant and interesting. The discussion about what art is and how you define it is something I am very concerned with. When you love all aesthetics this might mix together because who does not want to be surrounded of beautiful thing no matter if it is a painting or a sofa? And what does function really mean? Can a piece of art have a psychological function to? All these themes and questions  was something this exhibition dealt with.

Crossover Chairs is an exhibition that showcases artwork by shooting young artists. In spite of the Danish furniture tradition aimed at the mass market, they do not hesitate to cross the line between design and art. Thereby, a connection between the functionality of the design objets and the originality of the artwork is formed which establishes the (critical) potentials of the dawn line. The works are unique and created outside the industrial system and the designers use experimental processes with unusual materials and shapes when they explore traditional handcrafting. The functional task, which the design tradition follow, does not mark the line between the two territories. That os why none of the artworks are functional.

The objects challange the normal use of materials and they work with conventional typology of form. Thereby, they enter the price range of art in particular.

The greater challenge in the tradition of Design Art is to maintain the balance between the commercial and the cultural. Therefore, the choices of exhibition design supports economic interests, and the choice to exhibit in the settings of Kunsthallen represents the artistic context.

By holding more design competencies new and alternative approaches to furniture design and unlocked, which is why a fashion designer, an illustrator, a textile designer, and an industrial designer are invited.

The exhibition is curated by Sara Staunsager, Master Thesis Student at Aesthetics & Vulture, University of Aarhus.

Reklamer

One thought on “//Crossover Chairs// – krydsning mellem kunst og design

  1. Pingback: En lille sjov historie | Aesthetic Artdeco

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s